HYDRAULISESTI KALLISTUVA TYÖLAITEADAPTERI

Saatavana lukuisilla eri työkone - työlaite yhdistelmillä. Myös hydraulisella tappilukituksella.